SAMENVATTING RAPPORT PROEFTRAJECT

TABANAA heeft als doel om ALLE gasten te verwelkomen in reguliere accommodaties. Bij TABANAA kan iedereen een kamer boeken, maar personen die extra zorgen nodig hebben krijgen extra aandacht. Dit doen we met behulp van een zorgbutler die de nodige organisatie van de zorgen (verpleging & kiné) op zich neemt. Het betreft zowel recreatieve verblijven als herstelverblijven na een operatie. Daartoe wenst TABANAA een netwerk van toeristische logies te creëren en hen op verschillende vlakken te ondersteunen, bijvoorbeeld in de promotie, het boekingsproces en de coördinatie van de zorg gerelateerde aspecten (inplannen van de zorg, voorzien van hulpmiddelen). In het kader van een VLAIO project werd een proof-of-concept in een toeristische setting gedemonstreerd en werden de TABANAA prototypes getest door een testgroep van mensen met beperkingen en/of zorgnoden.

Tijdens de eerste (uitgebreide) testfase verbleven 45 proefslapers één nacht in M Hotel (Genk) of B&B Den Bongaerd (Tongeren). 37 van hen hadden hiertoe contact met de zorgbutler, voor 11 gasten werd tijdens het verblijf zorgverlening door een verpleegkundige ingepland.

De proefslapers werden geselecteerd op basis van vijf profielen:

  • nood aan lichte verpleegkundige behandelingen (10);
  • herstellend van een operatie (5); fysieke beperking (10);
  • specifieke voedsel-/dieetvraag (10);
  • en autisme (of ASS) (9).

Tijdens de tweede (beperkte) testfase vonden er drie proefovernachtingen plaats, waarvan één met verpleegkundige zorgen tijdens het verblijf. Tevens werd er een focusgroep georganiseerd omtrent het online community platform voor toeristen met een beperking en/of zorgnood.

De diversiteit van de respondenten was groot en ieders persoonlijke ervaring was gekleurd door zijn/haar specifieke noden en verwachtingen. Toch konden er conclusies en aanbevelingen geformuleerd worden teneinde de TABANAA prototypes te verbeteren.

Zowel het prototype van de TABANAA website als de boekingsmodule werden goed beoordeeld. Gedetailleerde informatie die online beschikbaar is, is onontbeerlijk voor deze doelgroep, zowel over het verblijf zelf (foto’s van de kamer, informatie over het sanitair, een gedetailleerde beschrijving van de toegankelijkheid, enz.), de ruime omgeving, als over de specifieke zorgmogelijkheden per logies.

De proefslapers wensen op voorhand online vooral de hotelfaciliteiten, de hulpmiddelen, de zorgverlening, de maaltijden en de recreatieve activiteiten te reserveren. Voor de mensen die tijdens het verblijf zorg nodig hebben, zijn dat vooral de zorgverlening, de hulpmiddelen, de hotelfaciliteiten en aangepaste vervoer. Voor die laatste drie, alsook voor het ontbijt, is de bereidheid om op voorhand te betalen het grootst.

Ook de verwachtingen van de respondenten ten aanzien van een online community platform sluiten hierbij aan. Het vinden van informatie over zorgverblijven en toegankelijkheid stond hierin centraal, alsook het delen van hun ervaringen met andere mensen, en het stellen van vragen aan experts.

De zorgbutler, het opgestelde zorgplan en de zorgverlening ter plekke werden positief geëvalueerd. Een gedetailleerd zorgplan blijkt van grote waarde. Enkele zorgverleners gaven nuttige tips mee zoals op voorhand een tijdsinschatting maken van de te verlenen zorg, alsook tips m.b.t. sanitair, meubilair of hulpmiddelen die standaard aanwezig zouden moeten zijn in een kamer (bv. reserve lakens, handdoeken, zeep en shampoo; trippelstoel; bedpapegaai; in hoogte verstelbaar bed; opklapbaar douchezitje; elektrische rolstoel; enz.)

De proefslapers waren tevreden over het onthaal en de gastvrijheid tijdens de proefovernachtingen. Maar liefst 29 van de 45 gasten vonden overigens dat de logiesuitbating geïnformeerd moet worden over zijn/haar beperking en/of zorgnoden (wat nu niet gebeurt o.w.v. privacy issues). De meeste gasten vonden de logiesaccommodatie geschikt (i.e. er werd rekening gehouden met dieetwensen; de kamer was voldoende groot; de kamer, het sanitair, de gemeenschappelijke ruimte en de directe omgeving waren voldoende toegankelijk). Al was dit ook voor enkele gasten niet het geval.

Ook de zorgverleners waren veelal positief over de logiesaccommodatie, al gaven zij in enkele gevallen aan dat de nodige hulpmiddelen niet aanwezig waren, dat de zorg niet gemakkelijk kon worden verleend in de kamer en dat het sanitair onvoldoende toegankelijk was. Tijdens het testverblijf waren “uit eten gaan”, “wandelen” en “winkelen” de populairste activiteiten. De gasten herstellende van een operatie en de proefslapers met een fysieke beperking ondernamen beduidend minder recreatieve activiteiten. Op enkele opmerkingen na, was de meerderheid tevreden over het aanbod en de beschikbare informatie.

Naar de toekomst toe dient TABANAA verder in te zetten op het creëren van een breder aanbod voor de klant, bijvoorbeeld geschikte vervoersoplossingen en passende recreatieve activiteiten. Maar ook door het verder uitrollen van het businessmodel naar logiesuitbaters die zich tot één of meerdere (sub)doelgroepen van mensen met beperkingen en/of zorgnoden wensen te richten. De toegevoegde waarde voor de logiesuitbater, vóór en tijdens het verblijf, staat hierin centraal en kan in de toekomst nog sterker uitgewerkt worden, op het vlak van logistiek (inplannen zorg en hulpmiddelen), communicatie (opstellen zorgplan en hotelbriefing), opleidingen, enz. Ook het verfijnen van het verdienmodel i.s.m. nieuwe stakeholders (bv. mutualiteiten en verzekeringsmaatschappijen) biedt mogelijkheden. Tot slot zijn er op het vlak van marketing en communicatie opportuniteiten om de website verder te verbeteren in functie van specifieke (sub)doelgroepen, promotieacties te ontwikkelen, gebruikersaccounts/-profielen te creëren, een online helpfunctie of een doorgedreven app te ontwikkelen, of het online community platform verder te optimaliseren.